Konsulence Biznesi

CRO-TEAM është e specializuar edhe për ofrimin e konsulencës në fushën e biznesit për tregun Shqipëtar dhe Kroat. Për të gjitha ato kompani që dëshirojnë për të ngritur marrëdhëniet e biznesit, por gjithashtu duan të operojnë në tregjet respektive ne jemi këtu për të ndihmuar.

CRO-TEAM Albania ©, 2013, All rights are reserved. powered by TDB