Sajam Organizacija

CRO-TEAM zajedno sa svojim partnerom Klikni Expo Group je specijalizirana za organizaciju sajmova i također nude konzultantske usluge za tvrtke koje trebaju takve usluge. Ako zatražili smo mogli uzeti na sebe cijelu organizaciju, upravljanje i isporuku profesionalnog poslovnog događaja.

CRO-TEAM Albania ©, 2013, All rights are reserved. powered by TDB