Omega Breznica

  • Omega

Details

Omega d.o.o. Breznica është një kompani private e themeluar në vitin 1990, një kompani për prodhimin dhe tregti komerciale e cila kishte në atë kohë te punësuar 8 punëtorë. Prodhim u kryente në objektin e prodhimit që mbulonte 600 metra katror me programin kryesore ne perpunimin e fleteve metalike. Objektit permbante paisje prodhuese aktiviteti i te cilave bazohej ne gersheret e drejta te cilat prisnin flete metalike 6mm dhe ne gersheret qe benin prerje rrethore 4mm si dhe nje pirun.

Gjate viteve ne vazhdim, duke pare trendin dhe zhvillimin e tregut, kompania vazhdoi duke investuar ne punetore si dhe ne rritjen e kapaciteteve prodhuese duke ndertuar nje fabrike te re dhe duke blere paisje moderne per perpunimin e merralit duke ndertuar keshtu nje linje te plote per perpunimin e metalit.

Sot, njëzet vjet më vonë, Omega d.o.o. Breznicacarries konsiston ne tre qendra prodhimi te cilat zene nje siperfaqe prej 13,000 metra katrore dhe nje fabrike te re prej 1,300 metra katrore e cila ben galvanizime te metaleve.

Omega Breznica Website

CRO-TEAM Albania ©, 2013, All rights are reserved. powered by TDB