Metal Product

  • Metal-Product

Details

Meqenese deshirojme te permisojme dhe zhvillojme me tej kompanine tone Metal Product si edhe te gjejme partnere te ri ne biznes, le te prezantojme kompanine tone dhe t’ju informojme se cfare realizojme.

METAL PRODUCT është një kompani private, ajo u themelua në vitin 1967 dhe sot punëson 120 njerëz.

Ne 6000 metra katrore sallash prodhimi dhe zyrash, duke perdorur teknologji moderne ne prodhojme dhe zhvillojme:

Në 6000 metra katrore e sallave të prodhimit dhe zyrave, duke përdorur teknologji moderne ne prodhimin dhe zhvillimin e:

  • pajisje kabllore për tension të ulët, të mesëm dhe të lartë
  • pajisje për rrjetet te nxehura te izoluara dhe jo te izoluara
  • struktura hekuri dhe alumini

Besueshmeria dhe shpejtesia ne dorezimin e produkteve te kerkuara bazohet ne trajnimet periodike te stafit, investimet ne paisjet IT, perdorimin e paisjeve CNC ne prodhim si dhe aplikimi i paisjeve moderne per matje. Nje ekip i perbere nga eksperte te profileve te ndryshme ne fushat e inxhinierise elektrike, inxhinierise mekanike dhe ne ekonomi garanton suksesin ne biznes dhe ne zhvillim. Te gjitha produktet per prodhim dizenjohen nga teknologjite CAD/DAM, te cilat sigurojne qendrueshmeri edhe ne tregun nderkombetar. Pervec sa u tha me siper, zhvillimi i produkteve te reja perfshin ndertimin e paisjeve dhe ofrimin e ndihmes ne prodhim per kompani apo kliente te jashtem:

  1. paisje me presion te larte per derdhje
  2. te dhena per fabrikimin e metaleve
  3. paisje dhe aparatura per injeksione dhe derdhje
  4. makineri CNC dhe gerryerje

    Metal Product Website

CRO-TEAM Albania ©, 2013, All rights are reserved. powered by TDB